Nordic Door

Nordic Door logo - Stalama kundcase

Detta säger Nordic Door om samarbetet:

"Vi på NORDIC door har ett gott samarbeta med Stalama sedan mer än 25 år.
Vi säljer våra portar på hög kvalitet och funktion. Det är därför viktigt för oss med en extra snygg skylt med vår logga väl synlig på våra produkter."


-Ulf Håkansson, Ägare NORDIC Door AB

Hemsideadress: nordicindustrialdoor.com